rapack_logistika
Ve společnosti RAPACK si dobře uvědomujeme nutnost zajistit dodávky našim zákazníkům přesně na čas. Flexibilita dodávek je nutným předpokladem lean konceptu moderních průmyslových podniků, kterým nabízíme logistické řešení na míru.

Základní kameny logistiky počínaje předpovědí poptávky, řízením zásob a nákupem přes perfektní zákaznický servis a řízení distribuce až po skladování a dopravu jsou přizpůsobeny každému zákazníkovi individuálně. Možnosti dohod o skladování, Just-in-time dodávky, zásobování na základě forecastů či podpora zákaznických KANBAN systémů jsou ve společnosti RAPACK samozřejmostí.

Současným trendem úspěšných a produktivních společností je minimalizace skladových zásob a pružná výroba. Tento koncept podporujeme našimi dodávkami od převážně evropských výrobců s minimálními dodacími lhůtami při neustálém kladení důrazu na minimalizaci celkových nákladů.